İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİMİZ

İş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılım, iş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili öneriler, periyodik kontrol ve incelemeler, risk değerlendirme çalışmalarına katılım, gece postaları dahil sağlık gözetimi, genel sağlık eğitimi, bağımlılık yapan madde kullanımı ve zararları ile ilgili eğitim, portör muayeneleri, sağlık sorunları oluşturabilecek işyeri ortam ölçümleri konusunda öneriler gibi hizmetler.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETİMİZ

İşyerinde yapılan çalışma ve yapılacak değişiklikler ile ilgili işin planlanması ve organızasyonuna katkıda bulunmak, genel iş güvenliği kuralları ile ilgili tavsiyelerde bulunmak, periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamak, Yıllık çalışma planı ve yıllık değerlendirme raporu, iş güvenliği eğitimi, KKD seçimi ve kullanımı konusunda önerilerde bulunmak, acil durum planını hazırlamak ve periyodik olarak tatbikatları yaptırmak, Kimyasallar ve kimyasal kullanımı eğitimi, risk değerlendirme eğitimi gibi hizmetler.

İŞ SAĞLIĞI HİZMETİMİZ

Acil ve birinci basamak sağlık hizmetleri, koruyucu hekimlik hizmetleri ve bağışıklama, işe giriş muayenesi, ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporu, Periyodik muayeneler, işe dönüş muayenesi, yüksekte çalışabilir raporu, özürlü personelin işe uygunluk muayenesi, solunum fonksiyon testleri, laboratuar hizmetleri, özürlü personelin işe uygunluk muayenesi, akciğer grafisi, solunum fonksiyon testleri, periyodik muayene raporu gibi hizmetler.

EĞİTİM HİZMETİMİZ

Genel sağlık eğitimi, ilk yardım eğitimi, iş sağlığı eğitimi, hijyen eğitimi, ergonomi eğitimi, bağımlılık yapan madde kullanımı ve zararları ile ilgili eğitim, kimyasallar ve kimyasal kullanımı eğitimi, yasal mevzuat güncel yönetmelikler ile ilgili eğitim, uyarı işaretleri eğitimi, risk değerlendirme eğitimi, İş güvenliği eğitimi gibi hizmetler.

GÜLCÜLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından onaylı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) olarak;


İş Sağlığı
İş Güvenliği
Eğitim (İlkyardım, Yangın Eğitimi)
Risk Analizi, Acil Eylem Planı
Sağlık Tarama, Sağlık Raporu
Mobil Sağlık
Periyodik Kontrol
Çevre Danışmanlık
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

alanlarında hizmet vermek amacı ile kurulmuştur.

“Önce Kalite” prensibi ve “Önceliğimiz İnsan” sloganı ile çalışan Gülcüler, müşteri portföyünde tüm sektörden firmaların bulunması sebebiyle bilgi birikimi ve tecrübesi yüksek düzeydedir. Bunun sonucunda yeni müşterilerin risklerini, yapılarını hızlıca kavrarken, doğru çözüme daha sağlıklı ulaşabilmektedir. Gülcüler OSGB tarafından verilen eğitimlerin programlanması, düzenlenmesi ve belgelendirilmesi, 30.06.2012 tarihli 28339 sayılı resmi gazete ile yayınlanan 6331 Sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” madde 17 ve 15.05.2013 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlanan 28648 sayılı “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında yapılmaktadır.

İŞYERİ HEKİMLİĞİ

1. Rehberlik ve danışmanlık
1.1. İş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılım
1.2. İş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili öneriler
1.3. Periyodik kontrol ve incelemeler
1.4. Risk değerlendirme çalışmalarına katılım
1.5. Sağlık sorunları oluşturabilecek işyeri ortam ölçümleri konusunda öneriler
1.6. İş ile işçinin uyumu ile ilgili değerlendirme ve öneriler
2. Sağlık gözetimi
2.1. Gece postaları dahil sağlık gözetimi
2.2. İşe giriş ve periyodik muayeneler
2.3. İşe dönüş muayenesi
2.4. Risk grupları tespiti ile ilgili çalışmalar
2.5. Gebe ve emzikli çalışanların takibi
2.6. Meslek hastalığı takibi
2.7. Kronik hastalıkların takibi
2.8. Birden fazla iş kazası geçirmiş olanların tespiti ile ilgili değerlendirmeler
2.9. Bulaşıcı hastalıkların kontrolü ve önlenmesi
2.10. Bağışıklama
2.11. Portör muayeneleri
2.12. Gerekli laboratuar tetkikleri, radyolojik muayeneler
2.13. Yıllık çalışma planı ve yıllık değerlendirme raporu
3. Eğitim ve bilgilendirme
3.1. Genel sağlık eğitimi
3.2. İlk yardım eğitimi
3.3. İş sağlığı eğitimi
3.4. Hijyen eğitimi
3.5. Ergonomi eğitimi
3.6. Bağımlılık yapan madde kullanımı ve zararları ile ilgili eğitim

EĞİTİM KONULARI

1. Genel konular
a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
c) İşyeri temizliği ve düzeni,
ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2. Sağlık konuları
a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
c) Biyolojik risk etmenleri,
ç) İlkyardım ve kurtarma

3. Teknik konular
a) Kimyasal ve fiziksel risk etmenleri,
b) Elle kaldırma ve taşıma,
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
d) Ekranlı araçlarla çalışma,
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
f) İş kazalarının sebepleri,
g) Güvenlik ve sağlık işaretleri
ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı
h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü

alanlarında hizmet vermek amacı ile kurulmuştur.

“Önce Kalite” prensibi ve “Önceliğimiz İnsan” sloganı ile çalışan Gülcüler, müşteri portföyünde tüm sektörden firmaların bulunması sebebiyle bilgi birikimi ve tecrübesi yüksek düzeydedir. Bunun sonucunda yeni müşterilerin risklerini, yapılarını hızlıca kavrarken, doğru çözüme daha sağlıklı ulaşabilmektedir. Gülcüler OSGB tarafından verilen eğitimlerin programlanması, düzenlenmesi ve belgelendirilmesi, 30.06.2012 tarihli 28339 sayılı resmi gazete ile yayınlanan 6331 Sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” madde 17 ve 15.05.2013 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlanan 28648 sayılı “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında yapılmaktadır.

İŞGÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

1. Rehberlik ve danışmanlık
1.1. İşyerinde yapılan çalışma ve yapılacak değişiklikler ile ilgili işin planlanması ve organızasyonuna katkıda bulunmak.
1.2. KKD seçimi ve kullanımı konusunda önerilerde bulunmak
1.3. Genel iş güvenliği kuralları ile ilgili tavsiyelerde bulunmak
2. Risk değerlendirmesi
2.1. Risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak
2.2. Gerekli çalışmaları planlayarak önlemler konusunda işverene önerilerde bulunmak
3. Çalışma ortamı gözetimi
3.1. Periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamak
3.2. Acil durum planını hazırlamak ve periyodik olarak tatbikatları yaptırmak.
3.3. Yıllık çalışma planı ve yıllık değerlendirme raporu
4. Eğitim ve bilgilendirme
4.1. İş güvenliği eğitimi.
4.2. Kimyasallar ve kimyasal kullanımı eğitimi.
4.3. Risk değerlendirme eğitimi

İŞ SAĞLIĞI

1. Acil ve birinci basamak sağlık hizmetleri
2. Koruyucu hekimlik hizmetleri ve bağışıklama
3. İşe giriş muayenesi
4. Ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporu
5. Periyodik muayeneler
6. Periyodik muayene raporu
7. İşe dönüş muayenesi
8. Portör muayeneleri
9. Yüksekte çalışabilir raporu
10. Özürlü personelin işe uygunluk muayenesi
11. Portör analizleri
12. Akciğer grafisi
13. Odiyometrik testler
14. Solunum fonksiyon testleri
15. Laboratuar hizmetleri

comprar lovegra kamagra gel cialis generico viagra pfizer kamagra gel viagra generico cialis precio cialis sin receta viagra o cialis precio viagra viagra precio

kamagra australia cialis bestellen levitra generika viagra online kaufen kamagra bestellen cialis generika kamagra oral jelly kamagra 100mg prix cialis cialis generique kamagra gel viagra prix kamagra bestellen viagra bestellen kamagra oral jelly levitra kopen kamagra gel
timberland sko timberland norge timberland boots timberland heren timberland heren schoenen timberland nederland timberland dames timberland sale timberland outlet timberland suomi timberland shoes timberland boots timberland ireland timberland boots ireland